Construirea unei autostrazi va avea un cost standard pe kilometru de 5,05 – 6,1 milioane euro

Proiectul contine 12 standarde de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport.
„Standardele de cost elaborate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii constituie documente de referinta cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii, finantate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referinta prezentate in standardele respective. Standardele de cost (…) se adreseaza operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor in vederea contractarii investitiilor din domeniul infrastructurii in transporturi si ordonatorului de credite pentru fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii si a necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii in conditii de eficienta economica”, se arata in document.
Standardele de cost vor fi actualizate periodic sau ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, in functie de evolutia progresului tehnic si al preturilor resurselor specifice in domeniul infrastructurii in transporturi si/sau pe baza solicitarilor fundamentate de alte organe de specialitate.
Normele nu cuprind cheltuielile aferente mai multor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobata prin Hotararea Guvernului 28/2008, respectiv cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar sau alte cheltuieli.
Potrivit anexei documentului, costul standard pe kilometru pentru autostrazi extraurbane in zona de deal si de ses este de 5,05 milioane euro, iar pentru acelasi tip de autostrada in zona de munte se ridica la 6,1 milioane euro.
Reabilitarea unui drum national clasa tehnica III are un cost standard de 761.000 euro/ km, iar cel pentru un drum national nou clasa tehnica III este de 3,86 milioane de euro/ km.
Pe segmentul feroviar, costurile standard pentru reabilitarea unei cai ferate coridor european si pentru reparatii capitale a unei linii de cale ferata sunt de 2,18 milioane euro/ km, respectiv 1,19 milioane euro/ km.
In sectorul naval au fost elaborate standarde pentru cheu maritim la -13,5 metri (21.450 euro/ml), cheu fluvial pereat (8.861 euro/ml) si punct de trecere a Dunarii cu bacul (551.845 euro/bucata).
Standarde de cost au fost elaborate si in domeniul aerian, standardul de cost pentru o pista de aterizare fiind, in functie de clasificare, de 391.071 euro/100 metri si, respectiv, 557.500 euro/100 metri.
Sumele nu includ TVA si au fost exprimate la un curs de 4,2 lei pentru un euro, luat in calcul la fundamentarea bugetului pentru acest an.
„Este de mentionat faptul ca, pana in prezent, nu au fost elaborate standarde de cost pe baza carora se realizeaza lucrarile de investitii din fonduri publice in domeniul infrastructurii de transport”, se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului.
Prin elaborarea acestora se urmareste evitarea subfinantarii sau suprafinantarii cauzate de erorile de fundamentare a costurilor lucrarilor de investitii pentru obiectivele din domeniul infrastructurii de transport.
Cele 12 standarde fac parte din prima lista a obiectivelor de investitii realizate din fonduri publice pentru lucrari de investitii in domeniul infrastructurii de transport.
Autorii documentului noteaza ca aprobarea proiectului va permite si majorarea volumului obiectivelor de investitii din domeniul transporturilor la nivel national, cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene si adaptarea cheltuirii banilor publici, prin realizarea de lucrari de investitii, atat la nevoile beneficiarilor finali, cat si la resursele financiare existente. mediafax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *