UE urmează să sprijine serviciile europene ITS și serviciile transfrontaliere de informare a călătorilor

TEN-T1

Programul TEN-T va cofinanța cu peste 50 de milioane de euro dezvoltarea și utilizarea sistemelor de transport inteligent (ITS) pe drumurile europene pentru ameliorarea siguranței, a securității și a eficienței acestora. Proiectele vor aborda mai multe servicii ITS, inclusiv parcarea inteligentă a camioanelor, informarea privind durata călătoriei și informarea în timp real privind traficul. Colaborarea strânsă între 20 de state membre ale UE, autoritățile rutiere și părțile interesate private va îmbunătăți și sprijini ITS în principala rețea rutieră europeană. Programul va furniza informații despre siguranța și traficul către toți utilizatorii și va garanta interoperabilitatea serviciilor ITS în întreaga UE.

ITS va fi abordat în cinci proiecte distincte, fiecare dintre acestea concentrându-se pe o anumită parte a Europei:
1. Proiectul URSA MAJOR va acoperi drumurile care leagă porturile la Marea Neagră, zona Ruhrului și a Rinului, precum și zonele metropolitane din sudul Germaniei și nordul Italiei. Austria și Elveția sunt, de asemenea, implicate în proiect ca țări de tranzit.
2. Proiectul CROCODILE include trei coridoare principale de transport: Baltic-Adriatic (care leagă Germania de Italia și de Slovenia), Rin-Dunăre (care leagă Germania de Bulgaria) și OrientEst-Mediteranean (care leagă Germania de Grecia).
3. Proiectul NEXT-ITS va aborda coridorul Scandinavian-Mediteranean de la Oslo și granița finorusă în nord via Copenhaga, până la Bremen și Hanovra în Germania.
4. Proiectul MedTIS va desfășura servicii ITS în Italia, Franța, Spania și Portugalia de-a lungul coridorului mediteranean, legând mai multe porturi maritime importante și conectând Marea Mediteraneană cu coasta atlantică.
5. Proiectul Arc Atlantique va lega noduri economice cheie în Regatul Unit (Belfast, Glasgow, Cardiff, Londra), Irlanda (Dublin), Franța (Calais, Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse), Țările de Jos (Rotterdam, Amsterdam), Belgia (Antwerp, Bruxelles, Charleroi, Liège), Spania (San Sebastian, Bilbao, Valladolid, Santander, A Coruña) și Portugalia (Porto, Lisabona).
Exemple de servicii ITS desfășurate în cadrul proiectelor de mai sus:  servicii inteligente de parcare a camioanelor, bazate pe standarde europene comune pentru a găsi locuri de parcare sigure și în deplină securitate pentru camioane; servicii de navigație rutieră cu informații fiabile despre condițiile de călătorie, pentru a planifica cele mai eficiente călătorii din punct de vedere al costurilor și pentru a primi estimări corecte ale duratei călătoriei.
Proiectele vor îmbunătăți și gestionarea traficului și schimbul transfrontalier de informații între statele membre ale UE, reducând astfel întârzierile datorate congestiilor de trafic și mărind nivelul de siguranță pe drumurile europene.
Proiectele au fost selectate pentru finanțare din partea UE cu ajutorul experților externi din cadrul Cererii multianuale de propuneri TEN-T 2013, prioritatea „Sisteme de transport inteligent”. Punerea lor în aplicare va fi monitorizată de INEA, Agenția Executivă Europeană pentru Inovare și Rețele.
Toate proiectele trebuie finalizate până în decembrie 2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *